Novinky

Vinári od Gidry

Ochutnávka vín sa bude konať v jedinečnom prostredí Jabloneckého náučno-poznávacieho chodníka v sobotu 24. júna 2023 v čase od 12:00 do 21:00 hodiny.

Okrem veľkého množstva vinárov budú na účastníkov podujatia čakať aj rôzne druhy občerstvenia a skvelá hudba. Každý návštevník zažije neopakovateľnú atmosféru veľkolepého podujatia.

Oznam o zmene cestovných poriadkov regionálnych autobusov od 02.05.2023

Z dôvodu, že uzávierky ciest v pezinskom okrese vyvolané rekonštrukciou neboli s BID, a. s. konzultované a ani včas oznámené, obchádzkové trasy regionálnych autobusov boli robené doteraz bez zmeny CP, pričom dotknuté linky premávajú s väčším či menším meškaním. Obchádzkové trasy liniek sa podarilo zapracovať do cestovných poriadkov pri linke 506 od 24.04. a pri linkách 545 a 550 od 02.05.2023 (utorok).

(viac…)

Výluky na linkách 506, 545, 550 a 551

Rekonštrukcia cesty III/1090 Doľany – Budmerice a III/1095 Budmerice – Báhoň

Rekonštrukcia cesty sa začína už 17.04.2023 (najbližší pondelok) a má potrvať do 30.06.2023.

Z dôvodu zjednosmernenia uvedených ciest počas rekonštrukcie a pri trvaní ostatných rekonštrukcií v regióne musíme presmerovať linky 506, 545, 550 a 551.

(viac…)

OZNAM – zber oleja

Oznamujeme občanom, že dňa 14. apríla 2023 t. j. v piatok sa bude prevádzať zber použitého kuchynského oleja.

DIVADELNÁ KOMÉDIA

Milí priaznivci divadla!

Pozývame Vás na Divadelnú komédiu v sobotu 22. apríla 2023 o 16.30 h do Domu kultúry v Cíferi (Nám. Hlinku 31).

Kultová komédia – MAFIÁNSKE HISTORKY 1

Dnes už kultová komédia MAFIÁNSKE HISTORKY 1 bola napísaná ako reflexia na obdobie porevolučných rokov na Slovensku.

Štvorica ikonických postavičiek, si žije niekde na Slovensku, v mafiánskom svete 90-tych rokov minulého storočia a majú plnú hlavu starostí s angličtinou, nákupmi a účtovníctvom.

Spolu viac ako 350 repríz v rôznych kútoch Slovenska radí Mafiánske historky medzi najúspešnejšie divadelné predstavenia.

Neprehliadnuteľné charaktery si môžete vychutnať v podaní Petra Sklára, Petra Batthyányho, Martina Vaneka a Igora Adamca.

Dĺžka predstavenia 90 min.

Dom kultúry Budmerice, 18.3.2023 o 19,00 hod.

Predpredaj vstupeniek: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/mafianske-historky-1-budmerice-2023-03-18/

Ponuka práce – opatrovateľka a upratovačka

Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň príjme do pracovného pomeru opatrovateľku do nepretržitej prevádzky na zmeny a upratovačku na osem hodinový pracovný čas. S nástupom ineď.

Bližšie informácie u vedúcej zdravotného úseku pani Mgr. Nitschneiderovej na t.č. 0903 470 063, 033 6455 156 kl. 32.

Oznam – zmeny v cestovných poriadkoch

Od 05.03.2023 (nedeľa) robí spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy. Zmeny sa okrem iných týkajú aj liniek, ktoré prechádzajú cez Vaše mesto / obec, a to  konkrétne 525, 527, 529, 539, 540 a 628. Všetky zmeny boli robené ako reakcia na opodstatnené požiadavky samospráv, alebo cestujúcich. K uvedenému dátumu robí drobné úpravy v grafikone vlakovej dopravy aj Železničná spoločnosť Slovensko.

Kompletnú informáciu o zmenách nájdete na odkaze:
https://www.idsbk.sk/oznamy/ynb5001xt41d/

Cestovné poriadky sú zverejnené na odkaze:
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/

Divadelná komédia – Pi čaj, miláčik!

Pozývame Vás na skvelú divadelnú komédiu s názvom „Pi čaj, miláčik!„, v nedeľu 5. marca 2023 o 17.00 h do Domu kultúry v Cíferi, Nám. A. Hlinku 31.

Cena vstupenky je 17,- €.

Predaj vstupeniek je na tel. č.: 0915 899 149.

OZNAM

Obec Štefanová informuje verejnosť, že bolo vydané Rozhodnutie Okresného úradu v Pezinku, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného orgánu podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výrokom, že navrhovaný strategický dokument „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený Kameň na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030“ sa nebude posudzovať a je možné ho schváliť podľa osobitných predpisov.

Rozhodnutie je k dispozícii na web stránke MČK a Enviroportáli:
www.mck.sk
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-

Pomoc Ukrajine

Upozorňujeme občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú UBYTOVANIE utečencom z Ukrajiny vo svojej domácnosti alebo v zariadení, že ich povinnosťou je tieto osoby vždy prihlásiť a odhlásiť na Obecnom úrade v Štefanovej:

na emailovú adresu ou@stefanova.sk
alebo priamo na obecnom úrade v stránkových hodinách, kontaktná osoba: Iveta Rácová

Je potrebné uviesť počet osôb, adresu pobytu a špecifikovať záujem o dočasný/dlhodobý pobyt. Tieto údaje sú potrebné pre Ministerstvo vnútra SR, kde vedú evidenciu z dôvodu koordinácie pomoci. 
V prípade, že potrebujete s čímkoľvek pomôcť, kontaktujte nás na ou@stefanova.sk, mob.: 0911971411, tel.: 0336487125

Ak má štátny príslušník Ukrajiny platný biometrický pas, môže sa zdržiavať na SR 90 dní. Aby mohol ostať legálne na SR dlhšie, musí sa rozhodnúť, či požiada o niektorú z foriem pobytu, a to požiada o dočasné útočisko, prípadne azyl.

Dočasné útočisko

Je to najjednoduchší spôsob ochrany, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry a umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.
Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. Bližšie info

Pomoc v hmotnej núdzi

Občania Ukrajiny, ktorí prichádzajú na územie SR, majú v zmysle platných zákonov nárok na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky (okrem príspevku na bývanie). Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie. Miestny príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, je úrad, kde sa cudzinec zdržiava (pre nás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku).

Základnou podmienkou je preukázanie sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec.
Uvedené doklady musia byť originálne.

Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka  – deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko, môže ísť napr. o starých  rodičov, iných príbuzných resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.

Formuláre

Ako prihlásiť dieťa do školy

 • Podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu „dočasného útočiska“.
 • Oslovte základnú alebo materskú školu vo vašom okolí, alebo tú, do ktorej je záujem prihlásiť dieťa, ak má základná alebo materská škola dostatočné kapacity, s vyššie uvedeným potvrdením dieťa príjme.
 • Deti z Ukrajiny majú v prípade potvrdenia, že sú v hmotnej núdzi, nárok na bezplatnú stravu (v základnej škole obed, v materskej škole desiata, obed a olovrant). 
   

Dôležité kontakty a informácie

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby: 

tel: +421 513 816 111, +421 259 765 111

Všetky potrebné informácie v SJ, AJ, UAhttps://ua.gov.sk/

Ubytovanie: https://pomocpreukrajinu.sk/

Bezplatné právne poradenstvo a asistencia v SJ, AJhttps://www.mic.iom.sk/sk/

V oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Odstávka vody

BVS a.s. oznamuje , že dňa 12.03.2022 ( sobota) od rána 7,00 hod. bude odstávka vody, z dôvodu opravy privádzača.

Odstávka vody

Dňa 08.03.2022 (utorok)v čase od 07,00 – do 18,00 hod. bude odstávka vody, z dôvodu opravy privádzača na trase Modra – Vištuk.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  

Zbierka pre dve pohraničné ukrajinské obce

Milí spoluobčania,

obec Štefanová sa pripája k verejnej zbierke v Budmericiach a spúšťame materiálnu zbierku na osobnú prosbu starostu ukrajinskej obce Veľké Berezné, adresovanú budmerickému starostovi na základe dobrých vzťahov.

Materiálna zbierka prebieha od pondelka 28.2. do piatku 4.3. v čase od 8:00 do 17:00 v Kultúrnom dome v Budmericiach.

 1. Materiálna pomoc

Prosíme všetkých, ktorí sú schopní pomôcť (každý podľa svojich možností), aby sa zapojili darovaním týchto konkrétnych materiálnych vecí, o ktoré nás požiadali:

 • Trvanlivé potraviny (cestoviny, ryža, múka, cukor, strukoviny, trvanlivé potraviny určené na priamy rýchly konzum ako napr. instantné polievky, konzervy, detská výživa, sunáre, piškóty, mlieko, čaj, káva, čokoláda, sušienky, balené džúsy a voda,…)
 • Zdravotnícke potreby (bežné lieky na bolesť, lieky a vitamíny na prechladnutie a chrípku)
 • Hygienické potreby (detské plienky, servítky /nie rolkynie toaletný papier/, vlhčené utierky,
  dámske vložky, mydlá, dezinfekcia,…)
 • Jednorazový riad a príbor
 • Rýchlovarné konvice
 • Deky (oblečenie nie je potrebné, majú už dostatok)

  Prosíme, aby ste nosili iba veci na zozname, ušetríte nám čas a prácu. Ďakujeme!
 • 2.Dobrovoľnícka výpomoc

Zároveň prosíme DOBROVOĽNÍKOV, ktorí sú ochotní pomôcť pri logistike (preberať, triediť a nakladať veci do dodáviek, zapožičať dodávku), aby sa nám ozvali na adresu starosta@budmerice.sk. Uveďte, prosím, v ktoré dni a časy môžete prísť vypomôcť a mobil, na ktorom Vás môžeme kontaktovať.
 

3.Šírenie správy o zbierke

Pomôžte nám, prosím, šíriť správu o zbierke, aby sa mohli zapojiť všetci spoluobčania, ktorí práve teraz môžu pomôcť.

Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom !


Obecný úrad Budmerice

Očkovanie Budmerice


Očkovanie Budmerice

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorý majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, že
v utorok 15.2. príde do našej obce opäť výjazdová očkovacia jednotka Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá bude očkovať vakcínou Pfizer v priestoroch kultúrneho domu. Na očkovanie sa môžu prihlásiť záujemcovia o prvú, druhú aj tretiu dávku na obecnom úrade buď osobne, emailom alebo telefonicky do piatka 11.2. do 12:00 hod.

Údaje potrebné na registráciu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo a zdravotná poisťovňa.  

Kontaktné osoby:

Ingrid Halešová, 0911 244 926, halesova.i@budmerice.sk

Lenka Chovancová, 0917 147 310, chovancova.l@budmerice.sk

Blanka Gbelská, 918 697 408, gbelska@budmerice.sk

Očkovanie v Šenkviciach dňa 24.01.2022

V obci Šenkvice prebieha očkovanie proti Covid 19 mobilnou jednotkou, ktorá chodí v pravidelných cca dvojtýždňových intervaloch. Očkovanie prebieha v priestoroch kultúrneho domu v Šenkviciach. Očkovanie imobilných pacientov prebieha priamo v domácnosti.

V prípade záujmu sa môžu občania prihlasovať telefonicky cez Charitu Šenkvice, kontakt  mobil: 0910788020, pevná linka 033/6475020, alebo priamo prostredníctvom registračného formulára na tomto linku:

https//www.biont.sk/mobilne-ockovanie-covid-19/cs=238 

Najbližší očkovací termín je 24.1.2022 

Očkovanie v Pezinku dňa 22.01.2022.

Mesto Pezinok zabezpečuje v spolupráci s BSK  ďalšie  očkovanie proti ochoreniu COVID-19 . Naplánované je na sobotu 22. januára 2022 v Dome kultúry v Pezinku v čase od 9.00. Nahlasovať sa môžete prostredníctvom formulára: https://docs.google.com/forms/d/11Hry4-Mt0nYj-OFElow5ePUWuqvsh_NyQxV0vnjqVgI/edit

Mobilná očkovacia jednotka vie v rámci očkovania v Dome kultúry počas jedného dňa zaočkovať približne 550 ľudí. V prípade, že sa ich nahlási viac ako bude možné v danom dni zaočkovať, mesto pripraví očkovanie aj v ďalšom termíne. O presnom čase očkovania budete informovaní sms správou najneskôr v piatok 21. januára 2022.

Úradne hodiny Obecného úradu

Oznamujeme občanom, že pokladňa a podateľňa obecného úradu bude do 17.01.2022 zatvorená, z dôvodu práceneschopnosti pracovníčky.
V prípade potreby kontaktujte p. starostu na mob. čísle 0918975704

Preprava detí do Základnej školy v Budmericiach

Vzhľadom k pretrvávajúcej situácií spoločnosti ARRIVA prevádzkujúcej regionálnu autobusovú dopravu v obmedzenom režime, bude počnúc zajtrajším dňom od 23.11.2021 zabezpečený odvoz školopovinných detí z obce Štefanová mikrobusom do Základnej školy v Budmericiach. Mikrobus bude pristavený pri Obecnom úrade (ihrisko) a prevozy budú prebiehať v dvoch termínoch:

Odchod o 7,15 hod. bude pre detí 2.stupňa
Odchod o 7,30 hod. bude pre detí 1.stupňa

V prípade záujmu rodičov, bude možné zabezpečiť aj poobedňajšiu prepravu, podľa počtu prihlásených detí. K preprave je nutný súhlas a podpis zákonného zástupcu dieťaťa. Dozor bude zabezpečovať p. PaedDr. Škápiková Valentína. V prípade ďalších otázok sa môžete na ňu obrátiť.

Obec Budmerice-CSS- príjme opatrovateľku

Obec Budmerice – Centrum sociálnych služieb príjme do trvalého pracovného pomeru Opatrovateľku na nepretržitú prevádzku s nástupom od 01.12.2021. Podmienky na uchádzača : Opatrovateľský kurz – 225 hodín, flexibilita, svedomitý, zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci, slušné správanie a komunikácia, bezúhonnosť. Prax v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov výhodou. Bližšie informácie u. p. Bc Rampachovej na tel.č. 0917147312

Oznam – Obecný úrad

Dňa 18.10.2021 bude pokladňa a podateľňa zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky Obecného úradu.

OZNAM Slovak Telekom – prípojka optickej internetovej siete

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci Štefanová.

V  dňoch od 24.9.2021 až 25.09.2021 Vám bude doručené tlačivo, v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. V prípade, ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
   

 • Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.
 

  • Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na Obecný  úrad  alebo zašlite naskenované e-mailom na adresu: 

viktor.nogli@gmail.com

NAJNESKOR  DO 30.09.2021

V prípade otázok je kontaktnou osobou

Viktor Nógli /  0904034815   V.Z. elkatel s.r.o.,  Slovak Telekom a.s.

Oznam

Obecný úrad v Štefanovej oznamuje občanom , že v dňoch 20.a 23.09.2021, bude podateľňa a pokladňa zatvorená z dôvodu školenia pracovníčky obecného úradu.

Ponuka prac. miesto

Účelové zariadenie K NR SR Častá Papiernička hľadá vhodného kandidáta

 1. na pracovnú pozíciu údržbár  s nástupom už od 1. septembra 2021 (dohoda nástupu neskôr možná) orientačný funkčný plat podľa uznania rokov praxe a po skúšobnej dobe cca 950,- až  1050 €

Požiadavky a výhodou je :  

–  vyučený v niektorom praktickom odbore ako napr. vodár, elektrikár, stolár a pod.

– vodičský preukaz minimálne typu „B“ preferujeme „C“ a „D“

–  vyhláška 508/2009 výhodou (v prípade neplatnosti vyhlášky zabezpečíme aktualizáciu);
– kuričský preukaz výhodou

Kontakt na životopisy:

castapapiernicka@nrsr.sk

SOBD 2021

Asistované sčítanie – 03.05.2021 – 13.06.2021 Vážený občania, v termíne od 03. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie. Je určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nedokázali alebo nestihli sčítať sami elektronicky. Prosíme Vás , aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť a sčítali sa na kontaktom mieste alebo telefonicky požiadajte o mobilného asistenta, ktorý príde ku Vám domov a pomôže Vám zo sčítaním.

Kontaktné miesto sa nachádza v budove Obecného úradu a môžete ho navštíviť počas stránkových hodín.

Pondelok od 8,00 – do 12,00hod. od 13 hod – 16,00hod.
Streda od 8,00 – do 12,00hod. od 13 hod – 17,00hod.
Piatok od 8,00 – do 12,00hod.

Kontaktnou asistentkou je p. Iveta Rácová mob.0911 971 411

Mobilná asistentka je p. Adriana Miklášová mob.0911 195 901

Ochrana zraniteľných v čase asistovaného sčítania

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základné informácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo obeťou falošných asistentov sčítania

Oznam -skríningové testovanie Covid 19 dňa 01.05.2021

 • Oznamujeme občanom, že dňa 01.05.2021, v sobotu , obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie OVID 19 antigénovými testami.
 • Odberným miestom bude Spoločenský dom v obci Štefanová.
 • Testovanie sa uskutoční od 08:00 hod. do 15 hod.
 • Obedňajšia prestávka a dezinfekcia bude od 12 hod. do 13.hod.
 • Posledný testovaný občan bude 20 min. pred obedňajšou prestávkou

Oznam skríningové testovanie Covid 19

Oznamujeme občanom, že počas víkendu 24-25.04.2021 Obecný úrad nebude testovať . Občania, ktorí potrebujú týždenný test sa môžu otestovať v okolitých obciach Budmerice, Častá a Doľany.
Najbližšie testovanie bude v sobotu 01.05.2021.

Plán hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Červený klameň- dotazník pre občanov

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsF-sQJgzkQtaZhQ7Ni88o73BvJoSJ4F8KbJxrltkuE13_Q/viewform?usp=sf_link


Vážení občania,
naša obec spolu s ďalšími susednými obcami združenými v Mikroregióne Červený Kameň, pripravuje vypracovanie nového strategického dokumentu – Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorého úlohou je naplánovať fungovanie a ďalší rozvoj obce a územia mikroregiónu.

Súčasťou je aj dotazníkový prieskum, v ktorom obyvatelia jednotlivých obcí môžu vyjadriť svoj názor, skúsenosť alebo predstavu o ďalšom smerovaní svojej obce a Mikroregiónu Červený Kameň.

Dotazník je možné vyplniť v tlačenej forme alebo elektronicky. Online formulár je dostupný na webovej stránke Vašej obce alebo na webovej stránke Mikroregiónu Červený Kameň www.mck.sk. Vyplnené tlačivá môžete vhodiť do schránky na Obecnom úrade v Štefanovej.

Ďakujeme za ochotu a spoluprácu.

OZNAM – skríningové testovanie COVID-19

        O Z N A M – skríningové testovanie – Štefanová

 • Oznamujeme občanom, že dňa 23.01.2021 v sobotu, obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie COVID – 19 antigénovými testami.
 • Odberným miestom bude Spoločenský dom v obci Štefanová.
 • Testovanie sa uskutoční od 08:00 hod. do 20:00 hod.
 • Obedňajšia prestávka a dezinfekcia bude od 12:00 hod. do 13:00 hod. Druhá prestávka bude od 17:00 hod. do 17:30 hod..
 • Uprednostnení budú obyvatelia s trvalým pobytom v obci Štefanová.
 • Výnimku z testovania má mládež do 15 rokov a seniori nad 65 rokov.
 • Testu sa nemusia podrobiť občania , ktorí v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 a majú od lekára potvrdenie. Testovať sa nemusia ani zdravotne ťažko postihnutí občania.

Nájom prevádzky potravín

Obecný úrad Štefanová oznamuje, že hľadá nového nájomcu na prevádzku Potravín v Štefanovej s nástupom ihneď za výhodných nájomných podmienok.

Záujemci o nájom sa môžu informovať o bližších podmienkach  u starostu obce na  t.č.: 0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  Štefanovej.

OZNAM: Otvorenie Obecného úradu a úradné hodiny

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) v rámci preventívnych opatrení, budú na Obecnom úrade v Štefanovej od piatku 15. mája 2020 všetky oddelenia pre verejnosť otvorené v bežných úradných hodinách:

Pondelok:  8:00 – 12:00      13:00 – 16:00

Utorok:       nestránkový deň

Streda:       8:00 – 12:00       13:00 – 17:00

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:        8:00-12:00

Pri vybavovaní záležitostí je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia:
– nosenie rúška na tvári
– dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom
pri vstupe do budovy Obecného úradu.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup pri čakaní na vybavenie. 

Občanom napriek tomu odporúčame využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu 

– oustefanova@slovanet.sk

– pre doručenie žiadostí a inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného úradu.

OZNAM: Stavebný úrad

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID-19) v rámci preventívnych opatrení, budú na Obecnom úrade a Stavebnom úrade v Budmericiach od pondelka 11. mája 2020 všetky oddelenia pre verejnosť otvorené v bežných úradných hodinách:

Pondelok:  8:00 – 12:00      13:00 – 15:30

Utorok:       nestránkový deň

Streda:       8:00 – 12:00       13:00 – 17:00

Štvrtok:       8:00 – 12:00

Piatok:        nestránkový deň

Sobota:      7:00 – 12:00  vždy v prvú sobotu v mesiaci

Pri vybavovaní záležitostí je potrebné dodržiavať všetky hygienické opatrenia:
– nosenie rúška na tvári
– dezinfikovať si ruky dezinfekčným prostriedkom
pri vstupe do budovy Obecného úradu.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup pri čakaní na vybavenie. 

Občanom napriek tomu odporúčame využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu 

– https://www.budmerice.sk/kontakty.html

– pre doručenie žiadostí a inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a Stavebného úradu.

Poďakovanie a výzva starostu.

Slová týchto dní „rúškoniejehanba“ a vďaka pomoci sa môžeme chrániť aj my.

                 Veľká vďaka patrí  hlavne pani Terézii Porkertovej, ktorá sa ponúkla a nezištne  doposiaľ ušila cca 200 rúšok. Vďaka jej pomoci  sme ich mohli dať  už skoro všetkým občanom našej obce. Najprv sa rozdali starším občanom, postupne mladším a aj deťom v rôznych veľkostiach spolu s letákom o základných informáciách o Coronavíruse. Materiál na rúška financoval obecný úrad.

           A taktiež vďaka obci Budmerice, ktorá nám poskytla cca. 150 kusov rúšok, obci Dubová cca. 50 kusov rúšok.

          Vďaka patrí aj ostatným občanom – pani Fecková, ktorá ponúkla rúška na Facebooku, pani učiteľky ušili škôlkarom, niektorí občania mali rúška a poskytli ich späť obecnému úradu pre ostatných občanov. Ak by niekto ešte rúška potreboval, kontaktujte obecný úrad.

           Možnosť nákupu potravín, zabezpečenie liekov, služby pošty využili tri rodiny. Ako už bolo avizované, neváhajte a kontaktujte starostu obce 0918 975 704, pracovníci obecného úradu potrebné veci zabezpečia.

            Starosta obce  aj naďalej vyzýva a prosí všetkých občanov, najmä seniorov, aby nepodceňovali situáciu a zdržiavali sa vo svojich domovoch a nosili ochranné rúška. Ochranné pomôcky  používajte aj  pri otváraní zberných nádob na separovanie odpadu, ako aj  na cintoríne pri polievaní. Autobusové zastávky priebežne dezinfikujú pracovníčky OÚ.

     Multifunkčné ihrisko a detské ihriská sú do odvolania uzatvorené.

Viliam Tekula
starosta obce

                                                                                                            

Výzva starostu pre seniorov

Vážení občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID19,

starosta obce vyzýva a prosí všetkých občanov, najmä seniorov,

aby nepodceňovali situáciu a zdržiavali sa vo svojich domovoch a nosili ochranné rúška
 

Seniori, ktorí nemajú žiadnych rodinných príslušníkov, ani nikoho, 

kto by im zabezpečil nákup potravín, drogérie či liekov, môžu sa obrátiť

na starostu obce na tel. čísle:  0918 975 704.

Zatvorenie stavebného úradu v Budmericiach

Vážení  občania, vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom Obec Budmerice v rámci preventívnych opatrení od 12. marca 2020 zatvára pre verejnosť Obecný a Stavebný úrad v Budmericiach.

Neodkladné záležitosti budete mať možnosť si vybaviť v stredu 18. marca počas stránkových hodín. Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a telefonickú komunikáciu a pre doručenie žiadosti a inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a Stavebného úradu.

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronovírusu v Slovenskej republike

Opatrenia Slovak Lines v súvislosti so šírením koronavírusu

– Medzinárodné linky do Viedne, Budapešti a Hainburgu sú pozastavené do štvrtka 26. marca 2020. Cestujúcich so zakúpenými lístkami sme kontaktovali cez e-mail ohľadom ich stornovania.
– Prímestské linky Slovak Lines Regio jazdia od utorka 17. marca podľa sobotného cestovného poriadku (do pondelka 16. marca podľa prázdninového cestovného poriadku.)
– MHD Malacky je pozastavená do nedele 29. marca
– MHD Senec je pozastavená od utorka 17. marca do odvolania

Prosíme cestujúcich v prímestských linkách o dodržiavanie bezpečnostných opatrení:
– Nastupujte iba cez zadné dvere
– Neobsadzujte priestor prvých 8 sedadiel v autobuse
– Cestovné lístky si kupujte vopred cez mobilnú aplikáciu IDS BK
– V autobusoch sú cestujúci povinní nosiť ochranné rúška alebo ich účinné alternatívy.

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť vašich spolucestujúcich a vodičov autobusov.


Informácia pre občana- opatrenia na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy

V zmysle zákona č. 221/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). sú Orgány verejnej moci (ďalej len „OVM“)  pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a informovania občanov Slovenskej republiky vytvoril Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu  (ďalej len „ÚPVII“) pre tento účel vizuálnu prezentáciu vo forme plagátu v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať OVM.