Nachrichten

Winzer aus Gidra

Ochutnávka vín sa bude konať v jedinečnom prostredí Jabloneckého náučno-poznávacieho chodníka v sobotu 24. Juni 2023 Zeit aus 12:00 tun 21:00 hodiny.

Okrem veľkého množstva vinárov budú na účastníkov podujatia čakať aj rôzne druhy občerstvenia a skvelá hudba. Každý návštevník zažije neopakovateľnú atmosféru veľkolepého podujatia.

Hinweis zur Fahrplanänderung der Regionalbusse ab 02.05.2023

Z dôvodu, že uzávierky ciest v pezinskom okrese vyvolané rekonštrukciou neboli s BID, ein. s. konzultované a ani včas oznámené, obchádzkové trasy regionálnych autobusov boli robené doteraz bez zmeny CP, pričom dotknuté linky premávajú s väčším či menším meškaním. Obchádzkové trasy liniek sa podarilo zapracovať do cestovných poriadkov pri linke 506 von 24.04. a pri linkách 545 ein 550 von 02.05.2023 (Dienstag).

(mehr…)

Ausschlüsse auf Zeilen 506, 545, 550 ein 551

Rekonštrukcia cesty III/1090 Doľany – Budmerice a III/1095 Budmerice – Báhoň

Rekonštrukcia cesty sa začína už 17.04.2023 (najbližší pondelok) a má potrvať tun 30.06.2023.

Z dôvodu zjednosmernenia uvedených ciest počas rekonštrukcie a pri trvaní ostatných rekonštrukcií v regióne musíme presmerovať linky 506, 545, 550 ein 551.

(mehr…)

THEATER-KOMÖDIE

Milí priaznivci divadla!

Pozývame Vás na Divadelnú komédiu am Samstag 22. April 2023 die 16.30 h do Domu kultúry v Chiffre (UNS. Ton 31).

Kultová komédia –; MAFIA-GESCHICHTEN 1

Dnes už kultová komédia MAFIA-GESCHICHTEN 1 bola napísaná ako reflexia na obdobie porevolučných rokov na Slovensku.

Štvorica ikonických postavičiek, si žije niekde na Slovensku, v mafiánskom svete 90-tych rokov minulého storočia a majú plnú hlavu starostí s angličtinou, nákupmi a účtovníctvom.

Spolu viac ako 350 repríz v rôznych kútoch Slovenska radí Mafiánske historky medzi najúspešnejšie divadelné predstavenia.

Neprehliadnuteľné charaktery si môžete vychutnať v podaní Petra Sklára, Petra Batthyányho, Martina Vaneka a Igora Adamca.

Dĺžka predstavenia 90 Mindest.

Dom kultúry Budmerice, 18.3.2023 die 19,00 h.

Predpredaj vstupeniek: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/mafianske-historky-1-budmerice-2023-03-18/

Ponuka práce –; Kindermädchen und Putzfrau

Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň príjme do pracovného pomeru opatrovateľku do nepretržitej prevádzky na zmeny a upratovačku na osem hodinový pracovný čas. S nástupom ineď.

Bližšie informácie u vedúcej zdravotného úseku pani Mgr. Nitschneiderovej na t.č. 0903 470 063, 033 6455 156 kl. 32.

Oznam –; Fahrplanänderungen

Od 05.03.2023 (nedeľa) robí spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy. Zmeny sa okrem iných týkajú aj liniek, ktoré prechádzajú cez Vaše mesto / Gemeinschaft, a to konkrétne 525, 527, 529, 539, 540 ein 628. Všetky zmeny boli robené ako reakcia na opodstatnené požiadavky samospráv, alebo cestujúcich. K uvedenému dátumu robí drobné úpravy v grafikone vlakovej dopravy aj Železničná spoločnosť Slovensko.

Kompletnú informáciu o ;zmenách nájdete na odkaze:
https://www.idsbk.sk/oznamy/ynb5001xt41d/

Cestovné poriadky sú zverejnené na odkaze:
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/

Divadelná komédia –; Tee trinken, Schatz!

Wir laden Sie zu einem großen ein theatralische Komödie s názvom “;Tee trinken, Schatz!;, Sonntags 5. Markierung 2023 die 17.00 h zum Haus der Kultur v Chiffre, UNS. A. Ton 31.

Der Ticketpreis ist 17,- €.

Ticketverkauf ist am Telefon. Nr.: 0915 899 149.

HINWEIS

Die Gemeinde Štefanová informiert die Öffentlichkeit, dass der Beschluss des Landratsamtes in Pezinok ergangen ist, Abteilung für Umweltschutz, als zuständige Behörde nach § 56 Punkt. b) Gesetz Nr. 24/2006 mit. von. Informationen für die Öffentlichkeit nach §, mit Aussage, dass das vorgeschlagene strategische Dokument „Programm zur wirtschaftlichen Entwicklung und sozialen Entwicklung der Mikroregion Red Stone seit Jahren 2021 - 2027 mit Blick auf 2030" werden nicht berücksichtigt und können nach Sonderregelungen genehmigt werden.

Die Entscheidung ist auf der MČK-Website und Enviroportáli verfügbar:
www.mck.sk
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-mikroregionu-cerveny-

Helfen Sie der Ukraine

Helfen Sie der Ukraine, Helfen Sie der Ukraine, Helfen Sie der Ukraine:

Helfen Sie der Ukraine
Helfen Sie der Ukraine, Helfen Sie der Ukraine: Programm-der-wirtschaftlichen-und-sozialen-entwicklung-der-Mikroregion-Cerveny-Kamen-na-roky-2021 -–- 2027-s-vyhladom-do-roku-2030.pdf

Helfen Sie der Ukraine, adresu pobytu a špecifikovať záujem o dočasný/dlhodobý ;pobyt. ;Helfen Sie der UkraineHelfen Sie der Ukraine, kde vedú ;evidenciu ;z dôvodu ;koordinácie pomoci. ;
Falls, Helfen Sie der Ukraine, Helfen Sie der Ukraine, Helfen Sie der Ukraine: 0911971411, tel.: 0336487125

Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat 90 Tage. Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat.

Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat

Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat.
Žiadatelia o dočasné útočisko sa ;môžu registrovať ;Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat. ;Wenn der ukrainische Staatsangehörige einen gültigen biometrischen Reisepass hat, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. ;damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt.. ;

damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt.

damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt., damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt., majú v ;zmysle platných zákonov ;nárok ;na pomoc v ;hmotnej núdzi a ;damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt. (damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt.). ;damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt., ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ;damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt.. Miestny ;príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v ;damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt., damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt., damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt. (damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt., damit werden die Verwaltungsabläufe direkt bei der Fremdenpolizei deutlich beschleunigt.).

Základnou podmienkou je preukázanie sa ;preukazom cudzinca žiadajúceho o ;Karte ein Ausländer beantragt, alebo dokladom o ;tolerovanom pobyte na území SR s ;označením ;Karte ein Ausländer beantragt.
Karte ein Ausländer beantragt.

Karte ein Ausländer beantragt, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka ; ; Karte ein Ausländer beantragt, Karte ein Ausländer beantragt, bzw. Karte ein Ausländer beantragt, Karte ein Ausländer beantragt. o starých  ;Karte ein Ausländer beantragt, Karte ein Ausländer beantragt. Karte ein Ausländer beantragt, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben.

mit denen sie keine familiäre Beziehung haben

mit denen sie keine familiäre Beziehung haben

 • Podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu “;dočasného útočiska”;.
 • mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben.
 • mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben (mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben, mit denen sie keine familiäre Beziehung haben). ;
   ;

mit denen sie keine familiäre Beziehung haben

Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen: ;

tel: +421 ;513 ;816 ;111, ;+421 ;259 ;765 ;111

Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen: ;https://ua.gov.sk/

Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen: ;https://pomocpreukrajinu.sk/

Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen: ;https://www.mic.iom.sk/sk/

Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, ;Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen, Infolines des Innenministeriums der Slowakischen Republik für ukrainischsprachige Personen.

Wasserausfall

Auf 08.03.2022 (Dienstag)rechtzeitig ab 07,00 ; tun 18,00 h. rechtzeitig ab, z dôvodu opravy privádzača na trase Modra –; Vištuk.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Bekanntmachung über die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens in Sachen Holzeinschlag -

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger materiálnu zbierku ;Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 28.2. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 4.3. ;Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 8:00 tun 17:00 ;Kultúrnom dome v ;Budmerice.

 1. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger (každý podľa svojich ;Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger), Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ;Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger:

 • Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger (Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung, balené džúsy a ;Babynahrung,;)
 • Babynahrung (Babynahrung, lieky a ;vitamíny na prechladnutie a ;Babynahrung)
 • Babynahrung (Babynahrung, Babynahrung /Babynahrung, ;Babynahrung/, Babynahrung,
  Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung,;)
 • Jednorazový riad a ;Babynahrung
 • Babynahrung
 • Babynahrung (Babynahrung, Babynahrung)

  Babynahrung, Babynahrung, Babynahrung. Danke!
 • 2.Babynahrung

Babynahrung, Babynahrung (Babynahrung, triediť a ;Babynahrung, einen Lieferwagen mieten), aby sa nám ozvali na adresu ;einen Lieferwagen mieten. einen Lieferwagen mieten, einen Lieferwagen mieten, ;ktoré dni a ;časy môžete prísť vypomôcť a ;einen Lieferwagen mieten, einen Lieferwagen mieten.
 ;

3.einen Lieferwagen mieten

einen Lieferwagen mieten, einen Lieferwagen mieten, šíriť správu o ;einen Lieferwagen mieten, einen Lieferwagen mieten, einen Lieferwagen mieten.

einen Lieferwagen mieten !


einen Lieferwagen mieten

Bekanntmachung über die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens in Sachen Holzeinschlag -


Bekanntmachung über die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens in Sachen Holzeinschlag -

Das Gemeindeamt informiert die Bürger, ktorý majú záujem o očkovanie ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger, Das Gemeindeamt informiert die Bürger
Das Gemeindeamt informiert die Bürger 15.2. príde do našej obce opäť výjazdová očkovacia ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger, ktorá bude očkovať ;vakcínou Pfizer ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger. Na očkovanie sa ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger, Das Gemeindeamt informiert die Bürger, emailom alebo telefonicky do piatka ;11.2. tun 12:00 h.

Das Gemeindeamt informiert die Bürger: ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger, Das Gemeindeamt informiert die Bürger, Das Gemeindeamt informiert die Bürger, Das Gemeindeamt informiert die Bürger, telefónne číslo a zdravotná poisťovňa. ; ;

Das Gemeindeamt informiert die Bürger:

Das Gemeindeamt informiert die Bürger, ;0911 244 926, ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger

Das Gemeindeamt informiert die Bürger, ;0917 147 310, ;Das Gemeindeamt informiert die Bürger

Das Gemeindeamt informiert die Bürger, ;918 697 408, ;gbelska@budmerice.sk

Tätigkeit der Feuerwehrleute pro Jahr 24.01.2022

Im Dorf Šenkvice werden Impfungen gegen Covid durchgeführt 19 mobile Einheit, ktorá chodí v pravidelných ;etwa im zweiwöchigen Abstand. Očkovanie prebieha v priestoroch kultúrneho domu v Šenkviciach. ;Die Impfung immobiler Patienten erfolgt direkt zu Hause.

Bürger können sich bei Interesse telefonisch über Caritas Šenkvice bewerben, auf dem Handy anrufen: 0910788020, Festnetz 033/6475020, oder direkt über das Anmeldeformular unter dieser Link:

https//www.biont.sk/mobilne-ockovanie-covid-19/cs=238 ;

Najbližší očkovací termín je 24.1.2022 ;

Tätigkeit der Feuerwehrleute pro Jahr 22.01.2022.

Die Stadt Pezinok bietet in Zusammenarbeit mit BSK eine zusätzliche Impfung gegen COVID-19 an . Es ist für Samstag geplant 22. Januar 2022 im Haus der Kultur in Pezinok zur Zeit von 9.00. Sie können sich über das Formular melden: https://docs.google.com/forms/d/11Hry4-Mt0nYj-OFElow5ePUWuqvsh_NyQxV0vnjqVgI/edit

Handy, Mobiltelefon die Impfstelle weiß, wie man einen Tag lang im Haus der Kultur impft ungefähr impfen 550 Menschen. Falls, dass mehr berichtet wird, als möglich ist an diesem Tag geimpft werden, die Stadt wird die Impfung im nächsten Semester vorbereiten. ;Spätestens über den genauen Zeitpunkt der Impfung werden Sie per SMS benachrichtigt 21. Januar 2022.

Sprechzeiten des Gemeindeamtes

Wir informieren die Bürger, dass die Schatz- und Ablagestelle des Gemeindeamtes sein wird tun 17.01.2022 abgeschlossen, wegen Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers.
Wenden Sie sich bei Bedarf an Herrn. Bürgermeister auf Mob. Anzahl 0918975704

Transport der Kinder zur Grundschule in Budmerice

Aufgrund der anhaltenden Situation von ARRIVA, die den Regionalbusverkehr eingeschränkt betreibt, geht morgen los von 23.11.2021 gesicherter Transport der Pflichtschulkinder aus dem Dorf Štefanová mit dem Kleinbus zur Grundschule in Budmerice. Der Kleinbus wird im Gemeindeamt abgegeben (Spielplatz) und der Versand erfolgt an zwei Terminen:

Abfahrt 7,15 h. wird für Kinder der 2. Klasse sein
Abfahrt 7,30 h. wird für Kinder der 1. Klasse sein

Bei Interesse der Eltern, Es wird auch möglich sein, einen Nachmittagstransport zu arrangieren, nach Anzahl der registrierten Kinder. Es ist für den Transport Zustimmung erforderlich und Unterschrift der Erziehungsberechtigte des Kindes. Die Betreuung erfolgt durch p. PaedDr. Valentinstag. Bei weiteren Fragen kannst du dich gerne an sie wenden.

Das Dorf Budmerice-CSS- stellt einen Babysitter ein

Obec Budmerice –; Das Zentrum für Soziale Dienste stellt ab einen Babysitter in ein Festanstellungsverhältnis ein 01.12.2021. Voraussetzungen für den Bewerber : Opatrovateľský kurz –; 225 Stunden, Flexibilität, gewissenhaft, verantwortungsvolle und zuverlässige Arbeitsweise, anständiges Verhalten und Kommunikation, Integrität. Erfahrungen im Bereich der Altenpflege sind von Vorteil. Mehr Informationen bei. P. Bc Rampachová unter Tel. 0917147312

OZNAM Slovak Telekom –; optische Internet-Netzwerkverbindung

Slovak Telekom modernisiert das Telekommunikationsnetz in unserem Dorf Štefanová.

; Tage von 24.9.2021 wenn 25.09.2021 Sie erhalten ein Formular, in dem Sie Ihre Zustimmung zum Aufbau einer optischen Internet-Netzverbindung zu Ihrem Haus geben können. Falls, wenn du nicht erwischt wirst, Das Adressformular finden Sie im Briefkasten. Sie können es auch unter diesem Hinweis herunterladen.

Zum Wir präsentieren Ihre Informationen mit Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen der Einwohner, Mit welchem wir treffen:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú ;bezahlt von der Slowakischen Telekom, wie.
 ;  ;

 ;• Zustimmung zum Bau selbst, wie Eigentümer, ;nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov ;auf der Aufbau eines Netzwerks und optischer Teilnehmerboxen.
 ;

 ; • Súhlas Vás ;verpflichtet sich nicht zu zukünftigen Bestellungen, oder Abonnement von Diensten.

wenn Sie haben Interesse an einer kostenlosen und unverbindlichen Anschlusskonstruktion, vyplňte priložený dokument a prineste ho na Obecný ; úrad ; oder den gescannten per E-Mail senden ansprechen: ;

viktor.nogli@gmail.com

NAJNESKOR ; TUN 30.09.2021

IN bei fragen ist er der ansprechpartner

Viktor Nogli /  ;0904034815 ;  ;V.Z. elkatel s.r.o., ; Slowakische Telekom a.s.

Bekanntmachung

Das Gemeindeamt in Štefanová teilt den Bürgern mit , das am 20.a 23.09.2021, die Meldestelle und die Kasse werden aufgrund der Ausbildung eines Mitarbeiters des Gemeindeamtes geschlossen.

Jobangebot. Stadt

Účelové zariadenie K ;NR SR Častá Papiernička sucht passender Kandidat

 1. na pracovnú pozíciu údržbár  ;;Beginn schon seit 1. September 2021 (Eintrittsvereinbarung später möglich) indikatives funktionales Gehalt, das durch jahrelange Erfahrung anerkannt wird; und nach einer Probezeit von ca 950,- až  ;1050 €

Die Anforderungen und der Vorteil sind :  ;

;  ;vyučený v ;einige praktische Bereiche wie z.B.. Wassermann, Elektriker, stolár a ;unter.

; Führerschein mindestens Typ "B" wir bevorzugen "C" a "D"

;  ;Dekret 508/2009 Vorteil (im Falle der Ungültigkeit des Dekrets werden wir ein Update bereitstellen);
; Hühnchenlizenzvorteil

Kontakt zu Lebensläufe:

castapapiernicka@nrsr.sk

SOBD 2021

Asistované sčítanie –; 03.05.2021 ; 13.06.2021 Liebe Bürger, rechtzeitig von 03. Kann zu 13. Juni 2021 eine unterstützte Volkszählung ist im Gange. Es richtet sich an alle Bewohner, die sich nicht elektronisch zählen konnten oder schafften. Bitte , um Ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen und an der Kontaktstelle zu addieren oder telefonisch nach einem mobilen Assistenten zu fragen, wer kommt zu dir nach hause und hilft dir bei der zählung.

Die Kontaktstelle befindet sich im Gebäude des Gemeindeamtes und kann während der Öffnungszeiten der Website besucht werden.

Montag von 8,00 ; mache 12,00hod. von 13 hod –; 16,00h.
Mittwoch ab 8,00 ; mache 12,00hod. von 13 hod –; 17,00h.
Freitag ab 8,00 ; mache 12,00hod.

Der Kontaktassistent ist Mr.. Iveta Rácová mob.0911 971 411

Der mobile Assistent ist p. Adriana Miklášová mob.0911 195 901

Schutz der Schutzbedürftigen zum Zeitpunkt der unterstützten Volkszählung

Die Abteilung für Kriminalprävention des Amtes des Innenministers der Slowakischen Republik bietet in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt der Slowakischen Republik grundlegende Informationen und Empfehlungen, wie man nicht Opfer oder Opfer falscher Volkszählungsassistenten wird.

Ankündigung - Covid-Screening-Tests 19 Tag 01.05.2021

 • Wir informieren die Bürger, an diesem Tag 01.05.2021, am Samstag , Die Gemeinde wird Screening-Tests für OVID-Erkrankungen organisieren 19 Antigentests.
 • Sammelstelle ist das Sozialhaus im Dorf Štefanová.
 • Die Prüfung erfolgt ab 08:00 h. tun 15 h.
 • Mittagspause und Desinfektion werden von 12 h. bis 13 Uhr.
 • Der letzte getestete Bürger wird sein 20 Mindest. vor der Mittagspause

Kündigen Sie Covid-Screening-Tests an 19

Wir informieren die Bürger, das über das Wochenende 24-25.04.2021 Das Gemeindeamt wird nicht testen . Bürger, Wer einen wöchentlichen Test benötigt, kann in den umliegenden Dörfern von Budmerice getestet werden, Častá und Doľany.
Der nächste Test findet am Samstag statt 01.05.2021.

Bekanntmachung- Blasen von optischen Kabelröhren Častá-Doľany-Štefanová -Budmerice.

An Tagen ab 06.04.2021 tun 11.05.2021 wird ein Unternehmen sein, das auf der Genehmigung der slowakischen Telekom und der slowakischen Telekom basiert. s., Blasen von HDPE-Röhren und optischen Kabeln durchführen. Im Falle der Unpassierbarkeit müssen an der angegebenen Stelle Aushubarbeiten mit einer Größe von 1 x 1 m und einer Tiefe von 0,8 m durchgeführt werden..

Plan für wirtschaftliche Entwicklung und soziale Entwicklung der Mikroregion Red Falcon- Fragebogen für Bürger

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsF-sQJgzkQtaZhQ7Ni88o73BvJoSJ4F8KbJxrltkuE13_Q/viewform?usp=sf_link


Liebe Bürger,
unser Dorf zusammen mit anderen Nachbardörfern der Red Stone Microregion, pripravuje vypracovanie nového strategického dokumentu –; Plan für wirtschaftliche Entwicklung und soziale Entwicklung, deren Aufgabe es ist, das Funktionieren und die weitere Entwicklung der Gemeinde und des Territoriums der Mikroregion zu planen.

Es ist auch enthalten Fragebogen, in denen sich die Bewohner einzelner Gemeinden ausdrücken können Meinung, Erfahrung oder Vorstellung von der weiteren Ausrichtung seiner Gemeinde und Mikroregion Roter Stein.

Der Fragebogen kann in gedruckter Form oder elektronisch ausgefüllt werden. Das Online-Formular ist auf der Website Ihrer Gemeinde oder auf der Website der Mikroregion Červený Kameň verfügbar www.mck.sk. Sie können die ausgefüllten Formulare in die Box beim Gemeindeamt in Štefanová werfen.

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Zusammenarbeit.

OZNAM –; COVID-19-Screening-Test

 ; ; ; ; ; ; ; ;;N A M –; Screening-Tests - Štefanová

 • Wir informieren die Bürger, an diesem Tag 23.01.2021 am Samstag, obec usporiada skríningové testovanie na ochorenie COVID –; 19 Antigentests.
 • Sammelstelle ist das Sozialhaus im Dorf Štefanová.
 • Die Prüfung erfolgt ab 08:00 h. tun 20:00 h.
 • Mittagspause und Desinfektion werden von 12:00 h. tun 13:00 h. Die zweite Pause wird von sein 17:00 h. tun 17:30 h..
 • Bewohner mit ständigem Wohnsitz im Dorf Štefanová werden bevorzugt.
 • Ausnahmen von Tests stehen jungen Menschen bis zur Verfügung 15 Jahre und Senioren vorbei 65 Jahre.
 • Die Bürger müssen den Test nicht ablegen , wer in der letzten 90 Tage haben COVID-19 überwunden und wurden von einem Arzt bestätigt. Bürger mit Behinderungen müssen nicht einmal getestet werden.

Mieten operierender Food

Gemeindeamt kündigt Stefanova, dass er für einen neuen Mieter für den Betrieb von Nahrung in Stefanova mit Beginn sofort günstigen Leasingbedingungen sucht.

Záujemci o ;nájom sa môžu informovať o ;bližších podmienkach  ;;starostu obce na ; t.č.: 0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  ;Stefanova.

HINWEIS: Eröffnung des Gemeindeamtes und der Bürozeiten

Angesichts der aktuellen Situation in Bezug auf Coronavirus (COVID-19) im Rahmen vorbeugender Maßnahmen, wird ab Freitag im Gemeindeamt in Štefanová sein 15. Kann 2020 Alle Abteilungen sind während der normalen Geschäftszeiten für die Öffentlichkeit zugänglich:

Montag: ; 8:00 - 12:00 ;  ;  ; 13:00 - 16:00

Dienstag: ;  ;  ; ; nestránkový Tag

Mittwoch: ;  ;  ; ; 8:00 - 12:00 ;  ;  ;  ;13:00 - 17:00

Donnerstag: nestránkový Tag

Freitag: 8:00-12:00

Alle Hygienemaßnahmen müssen beim Umgang beachtet werden:
- einen Schleier im Gesicht tragen
– dezinfikovať si ruky ;Desinfektionsmittel
am Eingang zum Gemeindebürogebäude.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup ;pri čakaní na vybavenie. ;

Občanom ;napriek tomu odporúčame využívať elektronickú ;a telefonickú ;komunikáciu ;

– ;oustefanova@slovanet.sk

- für die Zustellung von Anträgen und sonstiger Korrespondenz auch das am Eingang zum Gemeindeamt installierte Postfach.

HINWEIS: Baubüro

Angesichts der aktuellen Situation in Bezug auf Coronavirus (COVID-19) im Rahmen vorbeugender Maßnahmen, wird im Gemeindeamt und im Baubüro in Budmerice sein seit Montag 11. mája ;2020 všetky oddelenia pre verejnosť ;otvorené ;v bežných úradných ;Std:

Montag: ; 8:00 - 12:00 ;  ;  ; 13:00 - 15:30

Dienstag: ;  ;  ; ; nestránkový Tag

Mittwoch: ;  ;  ; ; 8:00 - 12:00 ;  ;  ;  ;13:00 - 17:00

Donnerstag: ;  ;  ; ; 8:00 - 12:00

Freitag: ;  ;  ;  ; nestránkový Tag

Samstag: ;  ;  ; 7:00 - 12:00 ; immer am ersten Samstag des Monats

Alle Hygienemaßnahmen müssen beim Umgang beachtet werden:
- einen Schleier im Gesicht tragen
– dezinfikovať si ruky ;Desinfektionsmittel
am Eingang zum Gemeindebürogebäude.

Zároveň je dôležité dodržiavať odstup ;pri čakaní na vybavenie. ;

Občanom ;napriek tomu odporúčame využívať elektronickú ;a telefonickú ;komunikáciu ;

– ;https://www.budmerice.sk/kontakty.html

– ;pre doručenie žiadostí ;;inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú ;pri ;vchode do Obecného a ;Baubehörde.

Danksagung und ein Anruf beim Bürgermeister.

Die Worte dieser Tage "Rushkoniejehanba" und dank der Hilfe können wir uns schützen.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Veľká vďaka patrí  ;insbesondere Dame Terézia Porkertovej, ktorá sa ponúkla a ;nezištne ; soweit genäht ca. 200 Masken. Vďaka jej pomoci ; sme ich mohli dať ; fast alle unsere Bürger Dorf. Zunächst wurden sie an ältere Menschen verteilt, postupne mladším a ;aj deťom v ;rôznych veľkostiach spolu s ;letákom o ;základných informáciách o ;Coronavíruse. Das Material für die Kleidungsstücke wurde von der Stadtverwaltung finanziert.

 ; ; ; ; ; ;  ; ; ; ;;auch dank Budmerice, die versorgte uns mit rd. 150 Schleierstücke, Dorf Dubová ca.. 50 Schleierstücke.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; Danke auch an andere Bürger - Frau Feck, das bot einen Schleier auf Facebook, Die Lehrer wurden vom Kindergarten genäht, niektorí občania mali rúška a ;sie gaben sie an das Gemeindeamt zurück andere Bürger. Wenn jemand einen Schleier brauchte, Wenden Sie sich an die örtliche Behörde.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Die Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen, Bereitstellung von Medikamenten, Drei Familien nutzten den Postdienst. Wie schon angekündigt, Fühlen Sie sich frei zu Kontaktieren Sie den Bürgermeister 0918 975 ;704, Mitarbeiter des Gemeindeamtes werden die notwendigen Dinge sichern.

 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Starosta obce ; weiter ruft und fragt ;alle Bürger, insbesondere Senioren, die Situation nicht zu unterschätzen und in ihrer eigenen zu bleiben Häuser und trug Schutzmasken. Ochranné pomôcky ; používajte aj ; beim Öffnen von Sammelbehältern zur Abfalltrennung, ako aj ; auf dem Friedhof beim Gießen. Bushaltestellen Sie werden ständig von OU-Mitarbeitern desinfiziert.

 ; ; ; ; Multifunkčné ihrisko a ;Spielplätze sind bis auf weiteres geschlossen.

Viliam Tekula
Bürgermeister

Rufen Sie den Bürgermeister für Senioren

Liebe Bürger,

die aktuelle Situation im Hinblick auf die Krankheit COVID19 gegeben,

starosta obce ;ruft und fragt ;alle Bürger, insbesondere Senioren,

die Situation und blieb in ihren Häusern zu unterschätzen und Schutzmasken tragen

Senioren, die haben keine Familienmitglieder, oder jemand, ;

Wer ihre Nahrung Einkäufe sicherstellen würde, Apotheke oder Drogen, sie können sich an

der Bürgermeister am Telefon. Anzahl: 0918 975 704.

Das Schließen der Baubehörde in Budmerice

Vážení ; Leute, vzhľadom na aktuálnu situáciu v ;súvislosti s ;koronavírusom Obec Budmerice v ;Als Vorsichtsmaßnahme 12. Markierung 2020 zatvára pre verejnosť Obecný a ;Stavebný úrad v ;Budmerice.

Neodkladné záležitosti budete mať možnosť si vybaviť v ;Mi. 18. während der Bürozeiten marschieren. Odporúčame Vám prednostne využívať elektronickú a ;telefonickú komunikáciu a ;pre doručenie žiadosti a ;inej korešpondencie aj poštovú schránku nainštalovanú pri vchode do Obecného a ;Baubehörde.

Vorsorgemaßnahmen gegen die Ausbreitung koronovírusu in der Slowakei zu verhindern

Slovak Lines Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von corona

; ;Internationale Flüge nach Wien, Budapest Hainburg wird bis zum Donnerstag suspendiert 26. Markierung 2020. Passagiere mit gekauften Tickets wurden per E-Mail über ihren Rücktritt kontaktieren.
; ;Suburban Linien Slovak Lines Regio Fahrt von Dienstag 17. Marsch nach Samstag Zeitplan ;(bis montag 16. Marsch nach dem Urlaub Zeitplan.)
; Malacky öffentliche Verkehrsmittel ist bis Sonntag suspendiert 29. Markierung
; Senec öffentliche Verkehrsmittel ist von Dienstag ausgesetzt 17. März bis Beschwerde

Bitte Passagiere auf Pendlerstrecken der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen:
; Alle an Bord nur durch die Hintertür
; Neobsadzujte erster Raum 8 Sitze auf dem Bus
; Tickets im Voraus kaufen Sie die mobile Anwendung IDS BK
; Die Busse Passagiere müssen Schutzmasken oder effiziente Alternativen tragen.

Danke, Helfen Sie uns Ihre Passagiere und Busfahrer schützen.


Informationen für die Bürger- Maßnahmen den Verwaltungsaufwand für die Nutzung von Informationssystemen in der öffentlichen Verwaltung zu reduzieren,

In Übereinstimmung mit dem Gesetz Nr. 221/2019 mit. z., ; zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes Nr. 177/2018 mit. von. Bestimmte Maßnahmen zur Verringerung der Verwaltungslasten Nutzung von Informationssystemen in der öffentlichen Verwaltung und zur Änderung bestimmter anderer Gesetze (Gesetz gegen die Bürokratie). sie sind öffentliche Behörden („Die OVM“) ; für seine amtliche Tätigkeit erforderlich und berechtigt, zu empfangen und die Daten in den Informationssystemen der öffentlichen Verwaltung aufgezeichnet verwenden und machen Sie sich Notizen über sie, und diese Daten und Aussagen im erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen sie gratis.

V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a ;informovania občanov Slovenskej republiky vytvoril Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a ;informatizáciu ; („Die ÚPVII“) Zu diesem Zweck visuelle Darstellung in Form von Plakat ;Auflistung aller Zertifikate und Erklärungen, ktoré občania a ;Unternehmer sind nicht antrag OVM erforderlich.