Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky

vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023.

Rozhodnutie o vyhlásení volieb v PDF