Arborétum obce Štefanová

V roku 2018  starosta obce pripravil žiadosť o dotáciu na projekt „ Arborétum  obce Štefanová „ ktorá bola pripravená v zmysle Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2018.  Na základe tejto žiadosti následne zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja odsúhlasilo obci Štefanová dotáciu vo výške 9.000,- €. Obecné zastupiteľstvo Štefanová prispelo na projekt spoluúčasťou vo výške 2,845,54,-€.

Hlavnou myšlienkou projektu „ Arborétum obce Štefanová „ je  pokračovanie v budovaní a údržbe parkov obce s prezentáciou rôznych druhov drevín s predpokladom vybudovania Arboréta. K naplneniu aktivít výzvy projekt prispeje osadením nového parkového mobiliáru , výsadbou verejnej zelene, znížením energetickej náročnosti systému verejného osvetlenia, nákupom techniky na celoročnú údržbu komunikácií, verejných priestranstiev a parkov a nákupom štiepkovača na likvidáciu bioodpadu.

V rámci projektu boli splnené nasledovné aktivity :

1. Obnova obcí A/ 

V projekte bola realizovaná výsadba zelene, 1 ks dub cerový, 1 ks platan javorolistý, 2 ks jarabina vtáčia, 2 ks ginko biloba, 2 ks hrab obyčajný,1 ks muchovník lamarckov, 2 ks muchovník jelšolistý, 6 ks spiraea japonica, 6 ks vavrínovec lekársky, 6 ks borievka rozprestretá, 2 ks cypruštek veľkoplodý, 2 ks cyprusovec leylandský, 2 ks cyprusovec lawsonov, 6 ks pennisetum – tráva spolu v hodnote 774,20-€.

 B/ V obci  bol osadený mobilíár – 3 ks lavičky zn.  EVA a 3 ks smetné koše zn.  Salou spolu  v hodnote 939,-€.

 C/ V obci bola vykonaná rekonštrukcia časti verejného osvetlenie v záujme zníženia energetickej spotreby a to tak, že staré 36 W svietidlá boli nahradené 13 ks novými 30 W LED svietidlami v celkovej hodnote 2179,34,-€. 

2. Zvyšovanie kvality služieb A /

Bolo dokúpené vybavenie na kosačku zn. Husqvarna R 418 T AWD – zametacia kefa P524 v hodnote 1960,-€, snehová radlica R21AWD v hodnote 1105,-€, rozmetadlo zn. Starjet RV200 v hodnote 499,-€, vozík nebrzdený v hodnote 379,-€, sweeper 112 cm NT– zberný vozík v hodnote 585,-€, ďalej bol zakúpený krovinorez Husqarna 545RXT v hodnote 825,-€. 

B/ Na spracovanie bioodpadu bol zakúpený štiepkovač zn. Laski LS95 v hodnote 2,600,-€.

Projekt „ Arborétum obce Štefanová „  podporil :