Novinky

Revitalizácia cesty II/504 Modra – Budmerice

dovoľujeme si vás informovať, že Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začína od utorka 25.6.2024 s revitalizáciou úseku cesty II/504 Modra – Budmerice.

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste, výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/504 a rekonštrukcia priepustu P29198, ktorý je v havarijnom stave.

Začiatok úseku revitalizácie cesty je v Modre v križovatke II/502 x II/504 (ul. Partizánska x Trnavská) a koniec úseku je Budmericiach v križovatke II/502 x III/1282 (ul. Modranská x Jablonecká).

(viac…)

VINÁRI OD GIDRY

Obec Jablonec Vás pozýva na už 7. ročník podujatia Vinári od Gidry. Degustácia vín spolku vinárov a vinohradníkov Jablonca, Budmeríc, Báhoňa, Cífera, Čataja, Vištuka a Štefanovej sa bude konať v sobotu 29. júna od 12:00 do 21:00 hodiny na Jabloneckom náučno-poznávacom chodníku.

Predstaví sa Vám 30 vinárov. Cena za degustačný pohár je 23 €. Poháre si môžete zakúpiť na obecnom úrade v Jablonci a v občerstvení pod lipkami na futbalovom ihrisku v Jablonci.