Novinky

SLOVAK LINES, a.s.-Zmena CP od 1.7.2019

Vzhľadom na skutočnosť, že v cestovných poriadkoch k celoštátnym zmenám 2018/2019 nebol zapracovaný prázdninový režim

v prílohe sa nachádza aktualizácia cestovných poriadkov od 1.7.19, kde je zapracované premávanie aj v čase školských prázdnin. 

Tlačová správa OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA POLICAJNÉHO ZBORU v Pezinku

Tlačová správa PZ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Upozornenie všetkých účastníkov cestnej premávky v súvislosti so zmenou na križovatke v Pezinku

V súvislosti s odstavením cestnej svetelnej signalizácie (CSS) na križovatke ulíc Holubyho, Jesenského a Moyzesova v Pezinku, ktoré potrvá dlhšiu dobu, polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli v tomto mieste obzvlášť opatrní a dôslední pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a zvislého dopravného značenia. Vzhľadom k frekventovanej križovatke vyzývame všetkých vodičov aj k ohľaduplnosti voči chodcom prechádzajúcich cez vozovku vo zvýšenej miere v ranných a poobedných hodinách.

V prípade manuálneho riadenia križovatky príslušníkmi Policajného zboru si dovoľujeme upriamiť pozornosť všetkých účastníkov cestnej premávky aj na ustanovenie § 3  ods. 2 písm. c)  zákona č. 8 / 2009 Z. z. o cestnej premávke, v zmysle ktorého je účastník cestnej premávky povinný uposlúchnuť pokyn, výzvu ale príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky ako aj strpieť výkon jeho oprávnení.

Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a zvislého dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas trvania tejto zmeny.

Bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je v našom spoločnom záujme.

Odstávka pitnej vody

OZNAM

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody dňa 18.6.2019 v čase od 8:00 hod do 15: hod od STK po cintorín – horná strana. Náhradné zásobovanie pitnou vodou nebude zabezpečené, vytvorte si prosím zásobu pitnej vody.

Medzinárodný deň detí

Obec Štefanová pozýva všetky deti na oslavu

Medzinárodného dňa detí

dňa  01. 06. 2019 od 15.00 do 18.00 hod. v Starej škole

Môžete sa tešiť na opekačku, súťažné stanoviská, minidisco, sladkú odmenu.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na iný termín