Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu