Hlasovanie voličov, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň konania volieb dostaviť do volebnej miestnosti