Revitalizácia cesty II/504 Modra – Budmerice

dovoľujeme si vás informovať, že Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja začína od utorka 25.6.2024 s revitalizáciou úseku cesty II/504 Modra – Budmerice.

Predmetom stavby je vylepšenie parametrov cestného telesa najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste, výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty II/504 a rekonštrukcia priepustu P29198, ktorý je v havarijnom stave.

Začiatok úseku revitalizácie cesty je v Modre v križovatke II/502 x II/504 (ul. Partizánska x Trnavská) a koniec úseku je Budmericiach v križovatke II/502 x III/1282 (ul. Modranská x Jablonecká).

Dopravné obmedzenia:

Z dôvodu realizácie technologicky náročnej recyklácie vozovky za studena bude úsek cesty II/504 medzi Modrou a Budmericami v termíne od 10.7.-27.7.2024 úplne uzavretý.

Obchádzková trasa bude vedená cez Vištuk a cez Doľany. Ostatné práce na revitalizácii vozovky budú realizované v čiastočnej uzávierke so striedavo riadenou premávkou.

Žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri prejazde daným úsekom cesty.

Celá revitalizácia potrvá 5 mesiacov.

Pre bližšie informácie kontaktujte: Ing. Ľubomíra Polkablu, 0911 255 731, lubomir.polkabla@scbsk.sk.

Orázok v PDF