Slovenský zväz technických športov

Základná organizácia technických športov Štefanová, Štefanová 98, 900 86

Najstaršia fungujúca organizácia vznikla v roku 1951 ako Základná organizácia Zväzarmu, ktorá bola v roku 1991 premenovaná na Základná organizácia – Združenie technických a športových činností. Neskôr premenovaná na súčasný názov – Základná organizácia technických športov (ZOTŠ) Štefanová.

ZOTŠ sa zameriava na všestranný rozvoj športových, technických činností a aktivít svojich členov a nečlenov. Hlavným zameraním je šport pre všetkých, šport pre všestranný rozvoj mladej generácie. Zameranie Slovenského zväzu technických športov a aktivity, ktoré majú vplyv ma rozvoj telesných a duševných hodnôt človeka, sú smerované k masovému pôsobeniu a usporadúvaniu športovo-technických činností základných organizáciách a to u nás najmä od športovej streľby a stolného tenisu.

Medzi aktivity patrí :

športová činnosť – športová streľba, stolný tenis
kultúrna činnosť – usporiadanie streleckých, stolnotenisových súťaží a hodovej zábavy

Predseda ZOTŠ: Miroslav Schmidt

ZOTŠ Štefanová má vlastnú strelnicu otvoreného typu (poľná strelnica) v Starej tehelni.
Využíva priestory (klubovňu) v Starej škole.