Dažďová záhrada v obci Štefanová

V roku 2023 starosta obce pripravil žiadosť o dotáciu na projekt „ Dažďová záhrada v obci Štefanová „ ktorá bola zaslaná v rámci Individuálnej dotácie na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Na základe tejto žiadosti následne Bratislavský samosprávny kraj odsúhlasil obci Štefanová dotáciu vo výške 2.000,- €. Celková hodnota projektu po realizácii dosiahla sumu 15 033,36,- €.

Prínos projektu je zatraktívnenie životného prostredia občanov obce a prechádzajúcich turistov, zachytávanie dažďovej vody a spoločný boj proti nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Výstupom projektu je doplnenie krásnej oddychovej zóny o dažďovú záhradu a workoutové prvky, kde môžu kvalitne tráviť voľný čas prípadne si zacvičiť nielen obyvatelia obce, ale aj turisti a návštevníci Štefanovej. Adaptačné opatrenia majú vplyv nielen v obci Štefanová, ale prispievajú k spoločnému boju proti zmene klímy.

Projekt „ Dažďová záhrada v obci Štefanová „ podporil: