VZN

PHSR

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016


VZN č.2/2016 o držaní psov na území obce Štefanová 2016

Rok 2015

VZN č.4/2015 o dotácii v školstve od 2016
VZN č.4/2015 o dotácii v školstve od 2016 – príloha č. 1

Rok 2014

Rok 2012

VZN č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č.1/2012 o miestnej dani za psa

Rok 2011

Rok 2010

VZN č.2/2010 zásady poskytovania informácií

Rok 2008