VZN

VZN 2024

VZN 2023

VZN 2022

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

https://www.vistuk.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah440_8.pdf&original=Program-hospodarskeho-rozvoja-a-socialneho-rozvoja-Mikroregionu-Cerveny-Kamen-na-roky-2021-%E2%80%93-2027-s-vyhladom-do-roku-2030.pdf

VZN

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016


VZN č.2/2016 o držaní psov na území obce Štefanová 2016

Rok 2015

VZN č.4/2015 o dotácii v školstve od 2016
VZN č.4/2015 o dotácii v školstve od 2016 – príloha č. 1

Rok 2014

Rok 2012

VZN č. 3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
VZN č.1/2012 o miestnej dani za psa

Rok 2011

Rok 2010

VZN č.2/2010 zásady poskytovania informácií

Rok 2008