Úradná tabuľa

Verejná vyhláška – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu “ Územný plán obce Štefanová“.

Obec Štefanová oznamuje, že do Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu “ Územný plán obce Štefanová“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Štefanovej počas stránkových hodín.

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00

Streda      8:00 -12: 00 13:00 – 17:00

Piatok      8:00 – 12:00

Územný plán obce Štefanová -Záverečné stanovisko z posúdenia strategickéhodokumentu(1)