Vytvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti