Novinky

Preprava detí do Základnej školy v Budmericiach

Vzhľadom k pretrvávajúcej situácií spoločnosti ARRIVA prevádzkujúcej regionálnu autobusovú dopravu v obmedzenom režime, bude počnúc zajtrajším dňom od 23.11.2021 zabezpečený odvoz školopovinných detí z obce Štefanová mikrobusom do Základnej školy v Budmericiach. Mikrobus bude pristavený pri Obecnom úrade (ihrisko) a prevozy budú prebiehať v dvoch termínoch:

Odchod o 7,15 hod. bude pre detí 2.stupňa
Odchod o 7,30 hod. bude pre detí 1.stupňa

V prípade záujmu rodičov, bude možné zabezpečiť aj poobedňajšiu prepravu, podľa počtu prihlásených detí. K preprave je nutný súhlas a podpis zákonného zástupcu dieťaťa. Dozor bude zabezpečovať p. PaedDr. Škápiková Valentína. V prípade ďalších otázok sa môžete na ňu obrátiť.

Obec Budmerice-CSS- príjme opatrovateľku

Obec Budmerice – Centrum sociálnych služieb príjme do trvalého pracovného pomeru Opatrovateľku na nepretržitú prevádzku s nástupom od 01.12.2021. Podmienky na uchádzača : Opatrovateľský kurz – 225 hodín, flexibilita, svedomitý, zodpovedný a spoľahlivý prístup k práci, slušné správanie a komunikácia, bezúhonnosť. Prax v oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov výhodou. Bližšie informácie u. p. Bc Rampachovej na tel.č. 0917147312