Voľba hlavného kontrolóra 2023

Obecné zastupiteľstvo v Štefanovej vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Štefanová.