Oznamy

Ocenenie OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

Dobrý deň p. starosta,

 

S potešením Vám oznamujem, že patríte medzi prvých ocenených. Získali ste ocenenie OTVORENÁ SAMOSPRÁVA za zverejnenie informácií o plate.

Toto ocenenie si môžete umiestniť na Vašej webstránke prípadne aj na Facebook stránke obce, kde bude ľuďom signalizovať Vašu transparentnosť a otvorenosť. Ide o prestížne ocenenie, nakoľko tento nápad prišiel od samotných návštevníkov stránky, ktorí chceli, aby sme takto označili mestá a obce, ktoré sú otvorené prístupu k informáciám a radi by aj na obecných stránkach našli tento symbol.

https://platstarostu.sk/

Zistenie dostupnosti „Internetu na doma“ v Štefanovej

Vážení občania. Spoločnost O2 Slovakia,  by sme Vám rada oznámila, že sme pre obec pripravili na svojom webe samostatnú podstránku ohľadom dostupnosti Internetu.

Jedná sa o interaktívnu mapu, ktorá uľahčuje všetkým záujemcom zistenie dostupnosti „Internetu na doma“ v Štefanovej.

Návštevníci,  sa tak môžu jednoducho prekliknúť na web O2 Slovakia a zistiť/prečítať si ďalšie informácie, ohľadom dostupnosti Internetu v Štefanovej (namiesto toho, aby sa ku stránkam museli „pregoogliť“).

https://www.o2.sk/internet/internet-na-doma?miesto=stefanova

 

Informácie pre užívateľov pôdy

PVOD Doľany a Agrovin Častá, a.s. upozorňujú užívateľov poľnohospodárskej pôdy, ktorí užívajú pôdu na základe zákona č. 330/1991 Zb. § 15, že zberom úrody končí aj právo užívania pôdy,. Vlastníci, ktorí chcú naďalej užívať poľnohospodársku pôdu, musia postupovať podľa zákona č. 504/2003 Z.z. a § 12 a.

Bližšie informácie o podaní žiadosti na uzavretie podnájomnej zmluvy, získajú užívatelia v kancelárii PVOD Doľany v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode  okres Senec dňom 3.7.219 od 10:00 hod. do odvolania.

Povinnosti občanov:

-zákaz fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– zákaz vypaľovať porasty bylín a kríkov, stromov,

– zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zakazuje:

-odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.