Novinky

Odstávka vody

BVS a.s. oznamuje , že dňa 24.03.2022 ( štvrtok) od rána 7,00 hod. do odstránenia poruchy bude odstávka vody, z dôvodu opravy privádzača.

Pomoc Ukrajine

Upozorňujeme občanov, ktorí poskytli alebo poskytnú UBYTOVANIE utečencom z Ukrajiny vo svojej domácnosti alebo v zariadení, že ich povinnosťou je tieto osoby vždy prihlásiť a odhlásiť na Obecnom úrade v Štefanovej:

na emailovú adresu ou@stefanova.sk
alebo priamo na obecnom úrade v stránkových hodinách, kontaktná osoba: Iveta Rácová

Je potrebné uviesť počet osôb, adresu pobytu a špecifikovať záujem o dočasný/dlhodobý pobyt. Tieto údaje sú potrebné pre Ministerstvo vnútra SR, kde vedú evidenciu z dôvodu koordinácie pomoci. 
V prípade, že potrebujete s čímkoľvek pomôcť, kontaktujte nás na ou@stefanova.sk, mob.: 0911971411, tel.: 0336487125

Ak má štátny príslušník Ukrajiny platný biometrický pas, môže sa zdržiavať na SR 90 dní. Aby mohol ostať legálne na SR dlhšie, musí sa rozhodnúť, či požiada o niektorú z foriem pobytu, a to požiada o dočasné útočisko, prípadne azyl.

Dočasné útočisko

Je to najjednoduchší spôsob ochrany, ktorý nevyžaduje zdĺhavé úradné procedúry a umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce, k zdravotnej starostlivosti a ich deťom prístup k vzdelaniu.
Žiadatelia o dočasné útočisko sa môžu registrovať aj elektronickou formou. Ak si cudzinci takto vopred vyplnia svoje údaje, podstatne tým urýchlia administratívne procesy priamo na pracovisku cudzineckej polície. Bližšie info

Pomoc v hmotnej núdzi

Občania Ukrajiny, ktorí prichádzajú na územie SR, majú v zmysle platných zákonov nárok na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky (okrem príspevku na bývanie). Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie. Miestny príslušný úrad na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi, je úrad, kde sa cudzinec zdržiava (pre nás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku).

Základnou podmienkou je preukázanie sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec.
Uvedené doklady musia byť originálne.

Maloleté deti z Ukrajiny, ktoré prichádzajú na územie SR bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka ak súd ustanovil opatrovníka  – deti tvoria pre účely posúdenia pomoci v hmotnej núdzi spoločnú domácnosť so súdom ustanoveným opatrovníkom, ktorému bol udelený tolerovaný pobyt na území SR, resp. požiadal o dočasné útočisko, môže ísť napr. o starých  rodičov, iných príbuzných resp. osoby, s ktorými nemajú príbuzenský vzťah.

Formuláre

Ako prihlásiť dieťa do školy

 • Podmienkou pre prihlásenie do materskej alebo základnej školy je potvrdenie o pridelení štatútu „dočasného útočiska“.
 • Oslovte základnú alebo materskú školu vo vašom okolí, alebo tú, do ktorej je záujem prihlásiť dieťa, ak má základná alebo materská škola dostatočné kapacity, s vyššie uvedeným potvrdením dieťa príjme.
 • Deti z Ukrajiny majú v prípade potvrdenia, že sú v hmotnej núdzi, nárok na bezplatnú stravu (v základnej škole obed, v materskej škole desiata, obed a olovrant). 
   

Dôležité kontakty a informácie

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby: 

tel: +421 513 816 111, +421 259 765 111

Všetky potrebné informácie v SJ, AJ, UAhttps://ua.gov.sk/

Ubytovanie: https://pomocpreukrajinu.sk/

Bezplatné právne poradenstvo a asistencia v SJ, AJhttps://www.mic.iom.sk/sk/

V oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Odstávka vody

Dňa 08.03.2022 (utorok)v čase od 07,00 – do 18,00 hod. bude odstávka vody, z dôvodu opravy privádzača na trase Modra – Vištuk.

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                  

Zbierka pre dve pohraničné ukrajinské obce

Milí spoluobčania,

obec Štefanová sa pripája k verejnej zbierke v Budmericiach a spúšťame materiálnu zbierku na osobnú prosbu starostu ukrajinskej obce Veľké Berezné, adresovanú budmerickému starostovi na základe dobrých vzťahov.

Materiálna zbierka prebieha od pondelka 28.2. do piatku 4.3. v čase od 8:00 do 17:00 v Kultúrnom dome v Budmericiach.

 1. Materiálna pomoc

Prosíme všetkých, ktorí sú schopní pomôcť (každý podľa svojich možností), aby sa zapojili darovaním týchto konkrétnych materiálnych vecí, o ktoré nás požiadali:

 • Trvanlivé potraviny (cestoviny, ryža, múka, cukor, strukoviny, trvanlivé potraviny určené na priamy rýchly konzum ako napr. instantné polievky, konzervy, detská výživa, sunáre, piškóty, mlieko, čaj, káva, čokoláda, sušienky, balené džúsy a voda,…)
 • Zdravotnícke potreby (bežné lieky na bolesť, lieky a vitamíny na prechladnutie a chrípku)
 • Hygienické potreby (detské plienky, servítky /nie rolkynie toaletný papier/, vlhčené utierky,
  dámske vložky, mydlá, dezinfekcia,…)
 • Jednorazový riad a príbor
 • Rýchlovarné konvice
 • Deky (oblečenie nie je potrebné, majú už dostatok)

  Prosíme, aby ste nosili iba veci na zozname, ušetríte nám čas a prácu. Ďakujeme!
 • 2.Dobrovoľnícka výpomoc

Zároveň prosíme DOBROVOĽNÍKOV, ktorí sú ochotní pomôcť pri logistike (preberať, triediť a nakladať veci do dodáviek, zapožičať dodávku), aby sa nám ozvali na adresu starosta@budmerice.sk. Uveďte, prosím, v ktoré dni a časy môžete prísť vypomôcť a mobil, na ktorom Vás môžeme kontaktovať.
 

3.Šírenie správy o zbierke

Pomôžte nám, prosím, šíriť správu o zbierke, aby sa mohli zapojiť všetci spoluobčania, ktorí práve teraz môžu pomôcť.

Srdečne ďakujeme všetkým dobrodincom !


Obecný úrad Budmerice

Očkovanie Budmerice


Očkovanie Budmerice

Obecný úrad oznamuje občanom, ktorý majú záujem o očkovanie proti ochoreniu COVID-19, že
v utorok 15.2. príde do našej obce opäť výjazdová očkovacia jednotka Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá bude očkovať vakcínou Pfizer v priestoroch kultúrneho domu. Na očkovanie sa môžu prihlásiť záujemcovia o prvú, druhú aj tretiu dávku na obecnom úrade buď osobne, emailom alebo telefonicky do piatka 11.2. do 12:00 hod.

Údaje potrebné na registráciu: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko, telefónne číslo a zdravotná poisťovňa.  

Kontaktné osoby:

Ingrid Halešová, 0911 244 926, halesova.i@budmerice.sk

Lenka Chovancová, 0917 147 310, chovancova.l@budmerice.sk

Blanka Gbelská, 918 697 408, gbelska@budmerice.sk