Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023

Zisťovanie sa uskutoční od októbra 2023 do konca januára 2024.