Západoslovenská distribučná, a.s. – odstránenie a okliesnenie stromov