Výzva – Preventívna deratizácia na území Bratislavského kraja.