Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie