Výluky na linkách 506, 545, 550 a 551

Rekonštrukcia cesty III/1090 Doľany – Budmerice a III/1095 Budmerice – Báhoň

Rekonštrukcia cesty sa začína už 17.04.2023 (najbližší pondelok) a má potrvať do 30.06.2023.

Z dôvodu zjednosmernenia uvedených ciest počas rekonštrukcie a pri trvaní ostatných rekonštrukcií v regióne musíme presmerovať linky 506, 545, 550 a 551.

Linka 506 – všetky spoje v smere Horné Orešany – Bratislava a spoje Bratislava – Horné Orešany č. 506/9, 11 a 13.

Nebudú obsluhovať zastávku Dlhá, Matildin dvor. Namiesto zastávky Dolné Orešany, Obec zastavia na zastávke Dolné Orešany, Kostol. Pri jazde do Bratislavy je potrebné počítať s meškaním.

Linka 506 – spoje 506/1, 3, 5 a 7

Pôjdu rovnako ako ostatné spoje linky 506 z Častej priamo do Dolian. Následne pôjdu cez Štefanovú a ďalej po obchádzkovej trase bez zastavenia cez Budmerice, Borovú, Dlhú a Košolnú do Dolných Orešian. Nebudú obsluhovať zastávku Dlhá, Matildin dvor. Namiesto zastávky Dolné Orešany, Obec zastavia na zastávke Dolné Orešany, Kostol.

Cestovné poriadky linky 506 budú z organizačných dôvodov zmenené k 24.04. Výluka cesty Doľany – Štefanová potrvá predbežne do 30.06. Výluka cesty medzi Doľanmi a Dolnými Orešanmi bude trvať minimálne 3 mesiace.

Linka 545 (okrem spoja 545/114)

V smere Doľany – Pezinok bez zmeny.

V smere z Pezinka pôjde po trase cez Vinosady (bez zastavenia; z dôvodu výluky cesty Pezinok – Šenkvice) – Šenkvice – Vištuk – Budmerice a ďalej bez zastavenia po obchádzkovej trase cez Borovú a Dlhú – Doľany (Kostol).

V uvedenom smere nebude obsluhovať zastávky Šenkvice, Chorvátska; Vištuk, Dolný koniec; Budmerice, Potraviny; Budmerice, Podhájska; Budmerice, Družstvo; Štefanová, Spoločenský dom a Štefanová, Horný koniec.
Zastávku Budmerice, Námestie obslúži na nástupišti A (opačné ako zvyčajne) aj v smere do Dolian.

Linka 550 (vrátane spoja 545/114)

V smere Bratislava – Štefanová bez zmeny.

V smere zo Štefanovej začne na zastávke Štefanová, Horný koniec. Následne obslúži zastávku Štefanová, Spoločenský dom (nást. A) a po obchádzkovej trase cez Budmerice, Borovú a Dlhú pôjde do Dolian a ďalej po svojej riadnej trase do Bratislavy. V úseku od Dolian do Bratislavy je potrebné počítať s väčším meškaním.

Linka 551 – školská linka

Začne v Budmericiach na nástupišti A (opačné ako zvyčajne), následne pôjde po výlukovej trase cez Borovú a Dlhú (bez zastavenia) do Dolian, odkiaľ bude pokračovať po svojej riadnej trase na konečnú zastávku Častá, Rázcestie Píla. Potom sa aj s cestujúcimi presunie do Dolian,
odkiaľ bude pokračovať ako linka 545 po svojej riadnej trase cez Štefanovú do Pezinka. Žiaci z Budmeríc do Štefanovej sa dostanú výraznejšie dlhšou trasou ako zvyčajne, ale dostanú, a to priamym spojom. Kratšia trasa nie je z dôvodu uzávierok a z dôvodu organizácie dopravy na linkách možná.