Výberové konanie: účtovníčka s nástupom ihneď

Miesto výkonu práce:            Obecný úrad Štefanová

Druh pracovného pomeru:    hlavný pracovný pomer, (čiastkový úväzok po dohode)

Termín nástupu:       ihneď

Plat:   v zmysle  zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 Požadované vzdelanie :  úplné stredné

Administratívne a ekonomické znalosti:

znalosť legislatívy upravujúcej odmeňovanie zamestnancov v štátnej správe, zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, legislatívy upravujúcej daňové a odvodové povinnosti do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní 

Počítačové znalosti:   MS Word, Excel, Outlook,  účtovný programu KEO, registratúra TOP SET 

Náplň práce

– komplexné spracovanie mzdovej agendy – kontrola správnosti údajov
– vedenie personálnej agendy spojenej s nástupom a výstupom zamestnancov, spracovanie a evidencia osobných údajov
– príprava pracovných zmlúv, dohôd a dodatkov

– spracovanie agendy cintorínov

– evidencia majetku

– vypracovávanie výkazov pre správcu dane, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne,

– spracovanie ročného zúčtovania dane, vrátanie vyhotovenia potvrdení na 2 %,  stočné

– komunikácia so zamestnancami

– spracovanie štatistických výkazov

Požadujeme

Ak spĺňate nasledujúce požiadavky, zašlite nám profesijný životopis so spätnou väzbou, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a preukázanie bezúhonnosti na  starosta@stefanova.sk

kontaktovať budeme len uchádzačov spĺňajúcich požadované kritériá