Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku Materskej školy Dubová