S02_vystuz_Stefanova_rekonstrukcia premostenia nad Stefanovskym potokom_210414