Úrazová ambulancia MUDr.Ondrej Kačala v Budmericiach