Úradne hodiny Obecného úradu

Oznamujeme občanom, že pokladňa a podateľňa obecného úradu bude do 17.01.2022 zatvorená, z dôvodu práceneschopnosti pracovníčky.
V prípade potreby kontaktujte p. starostu na mob. čísle 0918975704