Termín podávania žiadostí do Materskej školy Štefanová na školský rok 2023/2024