OZNAM Slovak Telekom – prípojka optickej internetovej siete

Slovak Telekom realizuje modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci Štefanová.

V  dňoch od 24.9.2021 až 25.09.2021 Vám bude doručené tlačivo, v ktorom môžete prejaviť svoj súhlas s vybudovaním prípojky optickej internetovej siete do vášho domu. V prípade, ak nebudete zastihnutý, na adrese tlačivo si nájdete v poštovej schránke. Stiahnuť si ho môžete aj pod týmto oznamom.

Pre Vašu informáciu uvádzame odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov, s ktorými sa stretávame:

• Všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
   

 • Súhlas so samotnou výstavbou Vás, ako vlastníka nehnuteľnosti, nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych skriniek.
 

  • Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu služieb.

Ak máte záujem o bezplatné a nezáväzné vybudovanie prípojky, vyplňte priložený dokument a prineste ho na Obecný  úrad  alebo zašlite naskenované e-mailom na adresu: 

viktor.nogli@gmail.com

NAJNESKOR  DO 30.09.2021

V prípade otázok je kontaktnou osobou

Viktor Nógli /  0904034815   V.Z. elkatel s.r.o.,  Slovak Telekom a.s.