Rekonštrukcia premostenia Štefanovského potoka, zverej