Príkaz starostu č. 2/2020 o uzatvorení Obecného úradu