Príkaz starostu č.1/2020 o uzatvorení Materskej školy