Príkaz starostu č.012022 o uzavretí Materskej školy