Preventívne opatrenia na zníženie počtu požiarov

Väčšina požiarov rodinných domov a obytných budov vzniká z dôvodu nedbanlivosti a neopatrnosti ich obyvateľov a tiež ako dôsledok nedodržiavania požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. Z tohto dôvodu je nevyhnutné dodržiavať niekoľko preventívnych opatrení.