Prerušenie prevádzky MŠ Štefanová

Prerušenie prevádzky MŠ Štefanová v termíne od 6.12.2022 do 9.12.2022 vrátane.