Pozvanka na zasadanie obecného zastupiteľstva v Štefanovej, dňa 28.04.2021