Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva dňa 03.11.2021