Pozvánka na tradičné stavanie mája v obci Štefanová

Obecný úrad v Štefanovej pozýva občanov na tradičné stavanie mája v sobotu 30.04.2022 o 16.00 hod. Zároveň pozýva na pohostenie – Guláš z diviny, ktorý zabezpečilo Poľovnícke združenie z Štefanovej.