Poverenie na vykonávanie organizačno-technického zabezpečenia Referenda