Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.11.2023