Plánované prerušenie distribúcie elektrickej energie dňa 20.11.2023