Plánované prerušenie distribúcie el.energie dňa 24.08.2021 od 8:00 do 12:00hod.