Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou- VOĽBY do NR SR 2020

Adresa na elektronické doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

oustefanova@slovanet.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2