Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_3_C