Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Štefanová zo dňa 8.6.2024