Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR v obci Štefanová