VZN obce Štefanová č. 2/2024

Všeobecne záväzné nariadenie obce Štefanová č. 2/2024, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Štefanová.

VZN č.22024 UPN

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠTEFANOVÁ