Výzva Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie zákona o ochrane pred požiarmi

SCAN0038