Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre všetky miesta na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode  okres Senec dňom 3.7.219 od 10:00 hod. do odvolania.

Povinnosti občanov:

-zákaz fajčiť alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

– zákaz vypaľovať porasty bylín a kríkov, stromov,

– zákaz zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Z hľadiska prevencie vzniku požiarov sa zakazuje:

-odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

-zakladať ohne aj na vyhradených ohniskách v lesoch.